Nowy Dyrektor Biura Związku

Nowy Dyrektor Biura Związku

Dnia 25 stycznia 2023 roku odbyło się Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, na którym podjęto uchwałę o odwołaniu ze stanowiska Przewodniczącego Zarządu MZWiK w Strzelcach Wielkich Pana Leszka Mikołajskiego, pełniącego...

czytaj dalej
Przerwa w dostawie wody – Niepart i Gostkowo

Przerwa w dostawie wody – Niepart i Gostkowo

Informacja dla mieszkańców Niepartu oraz Gostkowa. Uprzjmie informujemy, że od 12.01.2023 roku rozpoczynamy prace związane z wymianą stalowych przyłączy wody w miejscowości Niepart. Prace planowo zakończą się 03.02.2023 roku. W trakcie robót mogą następować wyłączenia...

czytaj dalej
Ogłoszenie o sprzedaży – minikoparka TEREX

Ogłoszenie o sprzedaży – minikoparka TEREX

Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich o g ł a s z a przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż ruchomości, stanowiących własność MZWiK w Strzelcach Wielkich Używana minikoparka TEREX; model TC 16; nr fabryczny –...

czytaj dalej
Ogłoszenie o sprzedaży – wyniki

Ogłoszenie o sprzedaży – wyniki

Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich o g ł a s z a przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż ruchomości, stanowiących własność MZWiK w Strzelcach Wielkich: Używana koparko – ładowarka TEREX FERMEC; model 820; numer...

czytaj dalej
ZAMÓWIENIE SEKTOROWE „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniana Wody w m. Małgów – budowa zbiornika wody czystej” – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniana Wody w m. Małgów – budowa zbiornika wody czystej” – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O SEKTOROWYM POSTĘPOWANIU PODPROGOWYM na roboty budowlane: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniana Wody w m. Małgów - budowa zbiornika wody czystej” TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości...

czytaj dalej
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2020.  ...

czytaj dalej
Skip to content