AKTUALNOŚCI

Dni otwarte funduszy europejskich
8 i 9 maja 2014 r. beneficjent Programu Infrastruktura i Środowisko ? Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich zorganizował szereg atrakcji w trakcie Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

8 i 9 maja 2014 r. uczniowie szkół i indywidualni mieszkańcy odwiedzili wybudowane w ramach projektu wodno-ściekowego p.n. ?Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela?, dwie oczyszczalnie ścieków (OŚ dla aglomeracji Kobylin i OŚ dla aglomeracji Pogorzela) współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Przy okazji dowiedzieli się także, w jaki sposób oczyszczane są ścieki.

Dni otwarte funduszy europejskich z okazji 10 lat w Unii Europejskiej
Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich zaprasza wszystkich Państwa na I Piknik Ekologiczny z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, który odbędzie się na boisku sportowym w Głuchowie (gmina Pogorzela) w dniu 09 maja 2014 roku (piątek) o godz. 12:00. 

Piknik jest częścią ogólnopolskiej akcji p.n. ?10 lat w Unii Europejskiej?

W ramach obchodów 10 lat członkostwa Polski w UE zachęcamy również Państwa do odwiedzenia w dniach 8 i 9 maja 2014 r. w godz. od 9:00 do 13:00 dwóch obiektów wybudowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej tzn. Oczyszczalni Ścieków dla aglomeracji Kobylin (dojazd od ul. Baszkowskiej w Kobylinie) i Oczyszczalni Ścieków dla aglomeracji Pogorzela (ul. Wiosny Ludów w Pogorzeli).
W dniu 8 maja zapraszamy zorganizowane grupy (maksymalnie 20 osobowe, które prosimy o wcześniejsze umówienie się) natomiast w dniu 9 maja zapraszamy indywidualne osoby chętne do obejrzenia i zapoznania się z działaniem oczyszczalni ścieków.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich zaprasza dzieci i młodzież, którzy chcą wziąć udział w konkursach dot. wiedzy ekologicznej, mody ekologicznej, piosenki o tematyce ekologicznej oraz na logo MZWiK w Strzelcach Wielkich
Zgłoszenia do wszystkich tych konkursów należy dostarczyć do siedziby Związku do godz. 15:00 dnia 07 maja 2014 roku.

Adres siedziby Związku to:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski

Regulaminy konkursów do pobrania w wersji doc i pdf na końcu tej informacji.

Zgłoszenia do konkursów i zorganizowanych grup chcących zwiedzać oczyszczalnie ścieków przyjmuje P. Krzysztof Surma.pod nr tel. 663 488 666.

 

Zdjęcie: Dni otwarte funduszy europejskich z okazji 10 lat w Unii Europejskiej

Plik do pobrania: eko-moda_konkurs.doc
Plik do pobrania: eko-moda_konkurs.pdf
Plik do pobrania: eko-song_konkurs.doc
Plik do pobrania: eko-song_konkurs.pdf
Plik do pobrania: konkurs_na_logo_mzwik_w_strzelcach_wielkich.doc
Plik do pobrania: konkurs_na_logo_mzwik_w_strzelcach_wielkich.pdf
Plik do pobrania: konkurs_wiedzy_ekologicznej.doc
Plik do pobrania: konkurs_wiedzy_ekologicznej.pdf

Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie
W dniu 15.11.2011 r. o godz. 12-tej podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu ?Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela? realizowanego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich w ramach ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ze strony Beneficjenta czyli Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich umowę podpisali:
– Pan Bernard Jasiński – Przewodniczący Zarządu MZWiKW w Strzelcach Wielkich,
– Pan Leszek Mikołajski Wiceprzewodniczący Zarządu MZWiKW w Strzelcach Wielkich,Natomiast ze strony Instytucji Pośredniczącej II stopnia czyli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę podpisali:
– Pani Hanna Grunt – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu,
– Pan Marek Baumgart – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu.

Umowa pierwotna
z dnia 22.01.2010 r.
Aneks
z dnia 15.11.2011 r.
Całkowity koszt realizacji Projektu (brutto) 92 296 192,30 64 084 381,26
Całkowity koszt realizacji Projektu (netto) 76 015 797,00 52 604 978,61
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 47 768 326,83 36 497 334,16
Maksymalna kwota dofinansowania 40 603 077,81 31 022 734,03
Realny procent dofinansowania 53,41 % 58,97 %

Przedstawione powyżej oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych.

Projekt, na który zdobyto środki pochodzące z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 75,76 kilometrów oraz dwóch oczyszczalni ścieków.
W gminie Pogorzela wybudowana została oczyszczalnia ścieków oraz kanalizowane są miasto Pogorzela i część miejscowości Głuchów.
Na terenie gminy Krobia skanalizowano już miasto Krobia oraz miejscowość Pudliszki, a do skanalizowania zostały miejscowości Bukownica i Żychlewo.
Natomiast w gminie Kobylin wybudowano oczyszczalnię ścieków oraz buduję się kanalizację sanitarną w mieście Kobylin i miejscowości Stary Kobylin.

Rzeczywista realizacja projektu może potrwać do końca I kwartału 2013 roku, natomiast efekt ekologiczny (czyli podłączenie 9 977 mieszkańców do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej) musimy osiągnąć do końca listopada 2013 roku.

Poniższe zdjęcia z podpisania aneku prezentujemy dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Autorem poniższych zdjęć jest Pan Jakub Górski – Pracownik WFOŚiGW w Poznaniu.

Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kobylin
W dniu 27 września 2011 r. o godz. 10:00 dokonano uroczystego otwarcia oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kobylin wybudowanej w ramach kontraktu nr 3 projektu p.n. ?Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela?.

Inwestycja została zrealizowana w okresie od 18.08.2009 r. do 30.06.2011 r. przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych, ?WODKAN? Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zodiakowej 15.

Ogólny koszt budowy netto, wyniósł 4.407.412,47 PLN

Źródła finansowania:
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności UE) – 2 148 947,63 PLN
– Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 2 000 000,00 PLN
– Wkład własny Gminy Kobylin – 258 464,84 PLN

Lokalizacja oczyszczalni: obręb wsi Rzemiechów, dojazd od ul. Baszkowskiej w Kobylinie, działka nr 998/1.
Jest to przepływowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o średniodobowej przepustowości równej 795 m3/d, mogąca oczyścić ścieki o ładunku równym 7920 RLM (Równoważnej Liczby Mieszkańców).
Oczyszczalnia ma ważne pozwolenie wodno prawne na zrzut oczyszczonych ścieków nr OŚ.6223/18/09 z dnia 04.12.2009 r., obowiązujące do 04.12.2019 r.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Radęca dopływ rzeki Orli, w zlewni rzeki Odry.

Otwarcia oczyszczalni dokonali:
– Pani Justyna Chrzanowska ? Kierownik Działu Funduszy Europejskich
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
– Pan Bernard Jasiński ? Burmistrz Kobylina i Przewodniczący
Zarządu MZWiKW w Strzelcach Wielkich,
– Pan Tadeusz Dżygała ? Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie.

W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele WFOŚiGW w Poznaniu, Członkowie Zgromadzenia MZWiKW w Strzelcach Wielkich, Radni Rady Miejskiej w Kobylinie, Burmistrzowie i Wójtowie gmin (Jutrosin, Koźmin Wlkp., Krobia, Pakosław, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Rozdrażew i Sulmierzyce), przedstawiciele wykonawcy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kobylinie, pracownicy Związku oraz przedstawiciele prasy lokalnej.

Zarząd MZWiKW w Strzelcach Wielkich podziękował Zarządowi oraz pracownikom WFOŚiGW w Poznaniu, za wspólne uczestniczenie w realizacji projektu, a także za profesjonalne wsparcie oraz atmosferę zaufania i serdeczności.
Podziękowania złożono też na ręce Krzysztofa Kostrzyńskiego przedstawiciela wykonawcy oczyszczalni ścieków.
Zarząd MZWiKW w Strzelcach Wielkich otrzymał gratulacje z rąk P. Justyny Chrzanowskiej ? Kierownika Działu Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Poznaniu oraz od obecnych na otwarciu samorządowców.

Poświęcenia obiektu dokonali:
– Ks. Janusz Giera ? Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Św. Stanisława Biskupa w Kobylinie,
– Ojciec Serafin Sputek ? Proboszcz Parafii Matki Bożej przy Żłóbku.

Poniżej fotografie z otwarcia.

Oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Pogorzela już oddana
W dniu 08 września 2011 r. o godz. 10:00 dokonano uroczystego otwarcia nowo powstałej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela wybudowanej w ramach kontraktu nr 10 projektu p.n. ?Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela?.

Inwestycja została zrealizowana w okresie od 07.08.2009 r. do 30.06.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ?PRO-MET? H. Kobusiński i wspólnicy spółka jawna, ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp.

Ogólny koszt budowy netto, wyniósł – 4 593 546,42 PLN

Źródła finansowania:

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności UE) – 2 458 081,72 PLN

– Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 2 000 000,00 PLN

– Wkład własny Gminy Pogorzela – 135 464,70 PLN

Lokalizacja oczyszczalni: obręb miasta Pogorzela, ul. Wiosny Ludów, działka nr 789/2.
Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR (Sekwencyjny Reaktor Biologiczny) o średniodobowej przepustowości równej 638 m3/d, mogąca oczyścić ścieki o ładunku równym 6 295 RLM (Równoważnej Liczby Mieszkańców).
Oczyszczalnia ma ważne pozwolenie wodno prawne na zrzut oczyszczonych ścieków nr OR.6223-11/09 z dnia 24.08.2009 r., obowiązujące do 31.07.2019 r.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Ochla dopływ rzeki Radęcy, w zlewni rzeki Odry.

Otwarcia oczyszczalni dokonali:

– Pan Marek Baumgart – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

– Pan Piotr Curyk ? Burmistrz Pogorzeli i Członek Zarządu MZWiKW w Strzelcach Wielkich,

– Pan Eugeniusz Sierszulski ? Przewodniczący Rady Miejskiej w Pogorzeli.

W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele WFOŚiGW w Poznaniu, Członkowie Zgromadzenia MZWiKW w Strzelcach Wielkich, Radni Rady Miejskiej w Pogorzeli, Burmistrzowie i Wójtowie gmin (Borek Wlkp., Jutrosin, Kobylin, Krobia, Pakosław, Pępowo, Piaski i Poniec), przedstawiciele wykonawcy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz przedstawiciele prasy.

Zarząd MZWiKW w Strzelcach Wielkich podziękował Zarządowi oraz pracownikom WFOŚiGW w Poznaniu, za zaangażowanie na rzecz realizacji projektu.
Podziękowania złożono też na ręce Hieronima Kobusińskiego przedstawiciela wykonawcy oczyszczalni ścieków.
Zarząd MZWiKW w Strzelcach Wielkich otrzymał gratulacje z rąk P. Marka Baumgarta – Zastępcy Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu oraz od obecnych na otwarciu samorządowców.

Poświęcenia obiektu dokonał ks. Dariusza Bandosz ? Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Pogorzeli.

Poniżej fotografie z otwarcia.

Podpisanie umowy o dofinansowaniu
W dniu 22.01.2010 r. o godz. 12-tej Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich podpisał z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę o dofinansowaniu projektu ?Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela? ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ponad 40 mln zł. Projekt ten realizowany jest przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.

Podpisanie umowy o dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokonali ze strony Instytucji Pośredniczącej: Jerzy Puch oraz Krzysztof Mączkowski, zastępcy prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, a ze strony Beneficjenta, byli to Przewodniczący Zarządu ? Bernard Jasiński i V-ce przewodniczący Zarządu ? Leszek Mikołajski.
Projekt, na który zdobyto środki pochodzące z Funduszu Spójności, zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 75,76 kilometrów oraz dwóch oczyszczalni ścieków o łącznej wartości 76 mln zł. W gminie Pogorzela wybudowana będzie oczyszczalnia ścieków oraz skanalizowane ma zostać miasto Pogorzela i część miejscowości Głuchów, w gminie Krobia: skanalizowane ma zostać miasto oraz wsie – Bukownica, Pudliszki i Żychlewo, natomiast w gminie Kobylin wybudowana będzie oczyszczalnia ścieków i skanalizowane zostaną miasto Kobylin i miejscowość Stary Kobylin.
Według planów do 2013 roku do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie niespełna 10 tysięcy mieszkańców tych trzech gmin.

REALIZACJA KONTRAKTÓW

Kontrakt nr 1 Przygotowanie projektu
Realizacja tego kontraktu rozpoczęła się w kwietniu 2007 roku do kwietnia 2009 roku. Wartość netto tego kontraktu to 493.874,08 zł + podatek VAT

Kontrakt ten obejmuje realizację dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz Studium Wykonalności

Kontrakt nr 2 Zarządzanie projektem
Realizacja tego kontraktu rozpoczęła się w kwietniu 2009 roku i potrwa do marca 2013 roku. Wartość netto tego kontraktu to 1.996.000,00 zł + podatek VAT

Kontrakt ten obejmuje koszty ogólne, wydatki osobowe (MAO, JRP, Inspektor nadzoru budowlanego) oraz pozostałe wydatki.

Kontrakt nr 3 Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kobylin
Realizacja tego kontraktu rozpoczęła się w sierpniu 2009 roku. Wykonawcą tej inwestycji jest Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych, ?WODKAN? Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zodiakowej 15 Wartość netto tego kontraktu to 4.407.412,47 zł + podatek VAT.

Lokalizacja obręb wsi Rzemiechów, działka nr 998/1.
Poniższe zdjęcia przedstawią kolejne etapy jej realizacji

Kontrakt nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kobylin
Realizacja tego kontraktu rozpoczęła się w sierpniu 2010 roku. Wykonawcą tej inwestycji jest Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym ?EKO-WARK? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Szczecinie, ul. Kniewska 4. Wartość netto tego kontraktu to 10.572.193,40 zł + podatek VAT.

Harmonogram realizacji kanalizacji sanitarnej:
– IV kw. 2010 r. ? ulice: Strzelecka, Boruty, Krotoszyńska, Langiewicza, Umińskiego, Kościelna, Twardowskiego, Leszczyńskich, Łukaszewicza, Baszkowska i Mickiewicza,
– I kw. 2011 r. ? ulice: Kościelna, Farna, Zamkowa, Rynek i Mickiewicza,
– II kw. 2011 r. ? ulice: Łąkowa, Rawicka, 3 Maja, Krobska, Krótka, Farna, Plac Powstańców Wielkopolskich oraz Al. Powstańców Wielkopolskich,
– III kw. 2011 r. ? ulice: Grunwaldzka, Grobla, Wiosenna, Krobska, Słoneczna, A. Szyperskiego, Rębiechowska, Kościuszki, Konarskiego, Moniuszki, M. Konopnickiej, Sikorskiego, Al. Powstańców Wielkopolskich oraz Dworzec PKP,
– IV kw. 2011 r. ? ulice: W. Andersa, Jana III Sobieskiego, E. Grobelnego, M. Dąbrowskiej, H. Sienkiewicza, Polskiego Września, Cisowa i Jodłowa,
– I kw. 2012 r. ? ulice: Sosnowa, Berdychowska, Modrzewiowa, Jodłowa i Świerkowa,
– II kw. 2012 r. ? ulice: Kolejowa, Droga Królewska i droga w kierunku młyna,

Kontrakt nr 5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Kobylin
Realizacja tegRealizacja tego kontraktu rozpocznie się w połowie 2012 roku. Wykonawcą tej inwestycji jest Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym ?EKO-WARK? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Szczecinie, ul. Kniewska 4. Wartość netto tego kontraktu to 965.274,81 zł + podatek VAT.

 

Realizacja w 2012 roku.

Kontrakt nr 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krobia
Realizacja tego kontraktu rozpoczęła się w listopadzie 2008 roku. Wykonawcą tej inwestycji jest P.H.U. ?CHOD-DRÓG? Andrzejewski Przemysław z siedzibą w Krobi, ul. Kwiatowa 11. Wartość netto tego kontraktu to 9 283 979,10 zł + podatek VAT.

Harmonogram realizacji kanalizacji sanitarnej:
– do końca III kw. 2010 r. ? wykonano kanalizację na ulicach: Mickiewicza, Świerczewskiego, Miejsko Górecka, Wiosenna, M. Konopnickiej, Powstańców Wielkopolskich, Rejka, 1 Maja, Dworcowa, Szkolna, Zwierzyckiego,
– IV kw. 2010 r. ? ulice: Poniecka, Mickiewicza, Idziego, Poznańska i Kobylińska
– I kw. 2011 r. ? ulice: Sobieskiego, Zachodnia, Polna i Targowa,
– II kw. 2011 r. ? ulice: Powstańców Wlkp., Św. Ducha, Południowa, Harcerska, Biskupiańska, Kasztelańska i Zajazdowa,
– III kw. 2011 r. ? ulice: Wały, Jutrosińska, Nowa, SKR, c.d. Kobylińskiej i Odrodzenia.

Kontrakt nr 7 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pudliszki
RRealizacja tego kontraktu rozpoczęła się w marcu 2010 roku i zakończyła w sierpniu 2010 roku. Wykonawcą tej inwestycji było P.H.U. ?CHOD-DRÓG? Andrzejewski Przemysław z siedzibą w Krobi, ul. Kwiatowa 11. Wartość netto tego kontraktu to 2.225.766,49 zł + podatek VAT.

 

Poniższe zdjęcia przedstawią realizację kontraktu.

Kontrakt nr 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żychlewo
Realizacja tego kontraktu rozpoczęła się w lutym 2011 roku. Wykonawcą tej inwestycji jest P.H.U. ?CHOD-DRÓG? Andrzejewski Przemysław z siedzibą w Krobi, ul. Kwiatowa 11. Wartość netto tego kontraktu to 3.619.485,63 zł + podatek VAT.

Kontrakt ten zgodnie z pierwotnym Harmonogramem Realizacji Projektu w całości miał być zrealizowany w 2012 r. Jednak w związku z informacją dot. przebudowy drogi nr 434 z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Poznaniu zostaliśmy zobowiązani do zrealizowania części naszego kontraktu, który znajduje się w pasie drogi 434 do końca I kw. 2011 r.
W związku z powyższym zdecydowano zrealizować część zakresu ww. kontraktu kolidującego z przebudową drogi 434 w I kwartale 2011 roku, natomiast pozostałą część zgodnie z pierwotnym Harmonogramem tzn. w 2012 r.

Kontrakt nr 9 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bukownica
Realizacja tego kontraktu rozpocznie się w 2012 roku. Wykonawcą tej inwestycji będzie P.H.U. ?CHOD-DRÓG? Andrzejewski Przemysław z siedzibą w Krobi, ul. Kwiatowa 11. Wartość netto tego kontraktu to 1.278.838,45 zł + podatek VAT.

Realizacja – 2012 rok

Kontrakt nr 10 Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela
Realizacja tego kontraktu rozpoczęła się w sierpniu 2009 roku. Wykonawcą tej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ?PRO-MET? H. Kobusiński i wspólnicy spółka jawna, z siedzibą w Koźminie Wlkp. ul. Borecka 29a. Wartość netto tego kontraktu to 4 593 546,42 zł + podatek VAT.

Lokalizacja: obręb miasta Pogorzela, ul. Wiosny Ludów, działka nr 798/2.
Poniższe zdjęcia przedstawią kolejne etapy jej realizacji

Kontrakt nr 11 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pogorzela i cz. m. Głuchów
Realizacja tego kontraktu rozpoczęła się w czerwcu 2010 roku. Wykonawcą tej inwestycji jest Konsorcjum ?MICHALSKI? z siedzibą w Lesznie, ul. Szczepanowskiego 25. Wartość netto tego kontraktu to 9.584.996,64 zł + podatek VAT

Harmonogram realizacji kanalizacji sanitarnej:
– IV kw. 2010 r. ? ulice: Wiosny Ludów, Ogrodowa, Krobska, Wałowa, Żeromskiego, Glinki, Słowackiego, Prusa i Sienkiewicza,
– I kw. 2011 r. ? ulice: Glinki, Gostyńska i Parkowa,
– II kw. 2011 r. ? ulice: Gostyńska, Rycerska, Ułańska, 56 Pułk Piechoty i Armii Poznań,
– III kw. 2011 r. ? ulice: Armii Poznań, Błonie, Krotoszyńska i Rynek,
– IV kw. 2011 r. ? ulice: Krotoszyńska, Wałowa i Rynek,
– I kw. 2012 r. ? ulice: Błonie i Wałowa,
– II kw. 2012 r. ? ulice: Błonie, Rynek, Kotkowiaka, Szpitalna i Borecka,
– III kw. 2012 r. ? ulice: Rynek, Kotkowiaka, Borecka, Koźmińska, Armii Poznań, Bohaterów Westerplatte i Plac Powstańców Wielkopolskich,
– IV kw. 2012 r. ? ulica Szarych Szeregów.

Kontrakt nr 12 Promocja
Realizacja tego kontraktu rozpoczęła się w czerwcu 2010 roku i potrwa do końca 2012 roku. Wartość netto tego kontraktu to 331.750,00 zł + podatek VAT

W ramach tego kontraktu dotychczas wykonano: 10 szt. tablic informacyjnych z czego 2 szt. zamontowano w dniu 20.07.2010 r. przy oczyszczalniach ścieków w Kobylinie i Pogorzeli oraz 8 szt. tablic ustawionych w dniu 04.08.2010 r. przy budowie kanalizacji sanitarnej w m. Kobylin, Krobia, Pudliszki i Pogorzela. Poza tym w ramach tego kontraktu przygotowano i wydrukowano 2 tys. szt. folderu promującego Projekt”Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela”

Plik do pobrania: folder.pdf

Skip to content