Dokumenty do pobrania

Wniosek o rozwiązanie umowy

o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

W przypadku:
– sprzedaży nieruchomości/lokalu;
– przekazania nieruchomości/lokalu (zakończenie najmu/dzierżawy; zmiana Zarządcy);
– utraty tytułu prawnego nieruchomości/lokalu;
– trwałej likwidacji przyłącza;

Prosimy wypełnić załączony wniosek i złożyć go w siedzibie MZWiK w Strzelcach Wielkich.
W załączeniu wniosek edytowalny w formacie doc (MS Word) i nie edytowalny w formacie pdf (Acrobat Reader).

Plik do pobrania: wniosek-o-rozwiazanie-umowy-o-dostarczanie-wody-ilub-odprowadzanie-sciekow.doc
Plik do pobrania: wniosek-o-rozwiazanie-umowy-o-dostarczanie-wody-ilub-odprowadzanie-sciekow.pdf

Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej W załączeniu wniosek edytowalny w formacie doc (MS Word) i nie edytowalny w formacie pdf (Acrobat Reader). Plik do pobrania: wniosek_o_warunki_techniczne.doc Plik do pobrania: wniosek_o_warunki_techniczne.pdf
Wniosek o zmianę właściciela nieruchomości Dot. zmiany właściciela nieruchomości W przypadku zmiany właściciela nieruchomości prosimy wypełnić załączony wniosek i złożyć go w siedzibie MZWiK w Strzelcach Wielkich. W załączeniu wniosek edytowalny w formacie doc (MS Word) i nie edytowalny w formacie pdf (Acrobat Reader). Plik do pobrania: wniosek_o_zmiane_wlasciciela.doc Plik do pobrania: wniosek_o_zmiane_wlasciciela.pdf

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84 63-820 Piaski

65 571 91 74

Fax: 65 571 93 64

p

NIP 696-000-97-01
Regon 410513920
tel. księgowość: 887 258 887

Numery kont bankowych:

Bank Spółdzielczy Gostyń o/Piaski
15 8678 0005 0050 0500 5018 0001

PKO Bank Polski SA o/Gostyń
94 1020 3121 0000 6302 0003 8927

Akceptacja

Kobylin

Krobia

Pępowo

Pogorzela