Dokumenty do pobrania

Wniosek o zmianę właściciela nieruchomości/Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

W przypadku:
– zmiany właściciela nieruchomości;
– sprzedaży nieruchomości/lokalu;
– przekazania nieruchomości/lokalu (zakończenie najmu/dzierżawy; zmiana Zarządcy);
– utraty tytułu prawnego nieruchomości/lokalu;
trwałej likwidacji przyłącza;
– i inne

Prosimy wypełnić załączony wniosek i złożyć go w siedzibie MZWiK w Strzelcach Wielkich.
W załączeniu wniosek edytowalny w formacie doc (MS Word) i nie edytowalny w formacie pdf (Acrobat Reader).

Plik do pobrania (pdf): Wniosek o zmianę właściciela nieruchomości Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i lub odprowadzanie ścieków
Plik do pobrania (word): Wniosek o zmianę właściciela nieruchomości Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i lub odprowadzanie ścieków

Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

W załączeniu wniosek edytowalny w formacie doc (MS Word) i nie edytowalny w formacie pdf (Acrobat Reader).

Plik do pobrania: wniosek_o_warunki_techniczne.doc
Plik do pobrania: wniosek_o_warunki_techniczne.pdf

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski

65 571 91 74

Fax: 65 571 93 64

p

NIP 696-000-97-01
Regon 410513920
tel. księgowość: 887 258 887

Numery kont bankowych:

Bank Spółdzielczy Gostyń o/Piaski
15 8678 0005 0050 0500 5018 0001

Akceptacja

Skip to content