Wniosek o zmianę właściciela nieruchomości/Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

W przypadku:
– zmiany właściciela nieruchomości;
– sprzedaży nieruchomości/lokalu;
– przekazania nieruchomości/lokalu (zakończenie najmu/dzierżawy; zmiana Zarządcy);
– utraty tytułu prawnego nieruchomości/lokalu;
trwałej likwidacji przyłącza;
– i inne

Prosimy wypełnić załączony wniosek i złożyć go w siedzibie MZWiK w Strzelcach Wielkich.
W załączeniu wniosek edytowalny w formacie doc (MS Word) i nie edytowalny w formacie pdf (Acrobat Reader).

Plik do pobrania (pdf): Wniosek o zmianę właściciela nieruchomości Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i lub odprowadzanie ścieków
Plik do pobrania (word): Wniosek o zmianę właściciela nieruchomości Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i lub odprowadzanie ścieków

Z dniem 17 września 2021 roku zmienia się wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej z rozróżnieniem budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.

W załączeniu wniosek edytowalny w formacie doc. (MS Word) i nie edytowalny w formacie pdf (Acrobat Reader).

Plik do pobrania:
WNIOSEK  o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej
Wniosek pdf
Wniosek doc.
WNIOSEK  o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów lub zespołu budynków
Wniosek pdf
Wniosek doc.

WAŻNE !

W sprawie wydania zapewnienia wody prosimy o kontakt z Działem Technicznym Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich – tel. 65 5727995

Skip to content