WNIOSEK O ZMIANĘ WŁAŚCICIELA / ROZWIĄZANIE UMOWY 

Plik do pobrania:

W przypadku:
– zmiany właściciela nieruchomości;
– sprzedaży nieruchomości/lokalu;
– przekazania nieruchomości/lokalu (zakończenie najmu/dzierżawy; zmiana Zarządcy);
– utraty tytułu prawnego nieruchomości/lokalu;
– trwałej likwidacji przyłącza;
– i inne
prosimy wypełnić załączony wniosek i złożyć go w siedzibie MZWiK w Strzelcach Wielkich lub przesłać na adres e-mail: ksiegowosc@mzwik.com

WNIOSEK  O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD – KAN

Plik do pobrania:

WNIOSEK  o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej

WNIOSEK  o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów lub zespołu budynków

Prosimy wypełnić załączony wniosek i złożyć go w siedzibie MZWiK w Strzelcach Wielkich lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@mzwik.com

 

WAŻNE !

W sprawie wydania zapewnienia wody prosimy o kontakt z Działem Technicznym Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich – tel. 65 5727995

WNIOSEK  O ZWROT NADPŁATY

Plik do pobrania:

    Prosimy wypełnić załączony wniosek i złożyć go w siedzibie MZWiK w Strzelcach Wielkich lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@mzwik.com

    Skip to content