Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 22.06.2019 r. do 21.06.2020 r.  - plik do pobrania