O nas

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich został powołany do działalności w 1991 roku. Posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru związków międzygminnych, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej. Działa w oparciu o ustawę o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku.

MZWiK realizuje zadania własne gmin dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Związek prowadzi również działania inwestycyjne w tym zakresie. Działalność Związku oraz jego władze określa STATUT Związku, opublikowany Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Strzelcach Wielkich (Dz.U.W.W. z dnia 23.10.2013 r. poz.5725). Uczestnikami Związku są gminy: Kobylin – Krobia – Pępowo – Pogorzela. Woda sprzedawana jest także do gmin sąsiednich: Ponieca i Miejskiej Górki.

Organy Związku:
Zgromadzenie Związku – jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku
Zarząd Związku –jest organem wykonawczym
Komisja rewizyjna – prowadzi kontrole w zakresie ustalonym przez Zgromadzenie

Zaopatrujemy w wodę 28 500 tysięcy mieszkańców, do których sieciami o łącznej długości ponad 400 km dostarczamy z ujęć 1803,0 dam3/ 2008 rok.

Jakość wody kontrolowana jest w ramach badań prowadzonych przez Państwowe Powiatowe Inspektoraty Sanitarne oraz w ramach monitoringu wewnętrznego poprzez akredytowane laboratorium. Odpowiednia organizacja pracy, coraz lepszy sprzęt, odpowiednio wyposażone pogotowia oraz systematycznie prowadzone modernizacje Stacji Uzdatniania Wody, wtórne wodociągowanie poprzez wymianę starych sieci i przyłączy umożliwiają systematyczną, ciągłą dostawę uzdatnionej wody. W historii Związku nie odnotowano przerw w dostawie wody, trwających ponad 12 godz.
Siedziba MZWiK mieści się w Strzelcach Wielkich 84
Związek obsługuje w czterech gminach 14 Stacji Uzdatniania Wody oraz 4 oczyszczalnie ścieków: w Gogolewie (Gm. Krobia), Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli.

Gmina Krobia:
SUW Bukownica, dostarcza wodę do miejscowości: m. Krobia – część północna do wysokości ul. Grunwaldzkiej Bukownica, Chumiętki, Domachowo, Pijanowice, Stara Krobia
SUW Florynki: Niepart, Florynki, Gogolewo oraz Gostkowo gmina Miejska Górka
SUW Karzec: Karzec
SUW Ziemlin: Ciołkowo, Kuczyna, Przyborowo, Ziemlin oraz w gminie Poniec: Sarbinowo, Szurkowo i na gminę Miejska Górka miejscowości: Roszkowo, Zmysłowo
SUW Wymysłowo: Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo
SUW Kuczynka: m. Krobia – południowa część miasta do wysokości ul. Grunwaldzkiej, Kuczynka, Grabianowo, Rogowo
Pudliszki – MZWiK Strzelce Wielkie zajmuje się obsługą sieci.

Gmina Kobylin:
SUW Łagiewniki – Gm. Kobylin, Kobylin – część północna miasta, Czeluścin, Górka, Łagiewniki, Rębiechów, Sroki, Starkówiec, Zalesie Małe, Zalesie Wielkie, Pogorzela, Bielawy Pogorzelskie, Elżbietków, Głuchów, Łukaszew, Ochla
SUW Długołęka – Kobylin – część południowa miasta, Długołęka, Raszewy, Smolice, Stary Kobylin, Zdziętawy
Zakup wody do miejscowości: Lipówiec, Rojew, Starygród

Gmina Pępowo:
SUW Wilkonice: Wilkonice, Pasierby
SUW Pępowo: Pępowo
SUW Krzyżanki: Chwałkowo, Czeluścinek, Gębice, Krzekotowice, Krzyżanki, Magdalenki, Potarzyca, Posadowo, Skoraszewice oraz Pępowo – Anielin
SUW Siedlec: Babkowice, Gumienice, Kościuszkowo, Ludwinowo, Siedlec

Gmina Pogorzela:
SUW Wziąchów: Berdychów, Fijałów, Kobylin ul. Krotoszyńska, Kromolice, Kuklinów, Nepomucenów, Paradów, Rzemiechów, Targoszyce, Wyganów, Wziąchów
SUW Małgów: Bułaków, Kaczagórka, Małgów

KONTAKT

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84 63-820 Piaski

 

65 571 91 74

 

Fax: 65 571 93 64

 

info@mzwik.com

 

p

NIP 696-000-97-01
Regon 410513920
tel. księgowość 887258887

Numery kont bankowych:

Bank Spółdzielczy Gostyń o/Piaski
15 8678 0005 0050 0500 5018 0001

PKO Bank Polski SA o/Gostyń
94 1020 3121 0000 6302 0003 8927

Akceptacja