MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W STRZELCACH WIELKICH


Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich został powołany do działalności w 1991 roku. Posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru związków międzygminnych, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej. Działa w oparciu o ustawę o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku.

MZWiK realizuje zadania własne gmin dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Związek prowadzi również działania inwestycyjne w tym zakresie. Działalność Związku oraz jego władze określa Statut MZWiK, opublikowany Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Strzelcach Wielkich (Dz. U. W. W. z dnia 23.10.2013r. poz. 5725). Uczestnikami Związku są gminy: Kobylin ? Krobia ? Pępowo ? Pogorzela. Woda sprzedawana jest także do gmin sąsiednich: Ponieca i Miejskiej Górki.

ORGANY ZWIĄZKU:Zgromadzenie Związku ? jest organem stanowiącym i kontrolnym ZwiązkuZarząd Związku ? jest organem wykonawczymKomisja rewizyjna ? prowadzi kontrole w zakresie ustalonym przez Zgromadzenie

DYREKTOR BIURA ZWIĄZKU – Krzysztof Surma

GŁÓWNY KSIĘGOWY – Dariusz Tomczak

 

Zaopatrujemy w wodę 28 500 tysięcy mieszkańców, do których sieciami o łącznej długości ponad 400 km dostarczamy z ujęć 1803,0 dam3.

GMINA KROBIA

SUW Bukownica: Krobia ? część północna do wysokości ul. Grunwaldzkiej, Bukownica, Chumiętki, Domachowo, Pijanowice, Stara Krobia, Ziółkowo (2 domy gm. Gostyń), Chwałkowo (4 domy), Potarzyca (3 domy)

SUW FlorynkiNiepart, Florynki, Gogolewo (bloki) oraz Gostkowo gmina Miejska Górka

SUW Karzec: Karzec

SUW Ziemlin: Ciołkowo, Kuczyna, Przyborowo, Ziemlin, gmina Poniec: Sarbinowo, Szurkowo, gmina Miejska Górka: Roszkowo, Zmysłowo

SUW Wymysłowo: Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo, Domachowo (4 domy)

SUW Kuczynka: Krobia ? południowa część miasta do wysokości ul. Grunwaldzkiej, Kuczynka, Grabianowo, Rogowo, Gogolewo (wieś), Pudliszki ? MZWiK Strzelce Wielkie zajmuje się obsługą sieci.

 

GMINA KOBYLIN

SUW Łagiewniki: gmina Kobylin: Kobylin ? część północna miasta, Czeluścin, Górka, Łagiewniki, Rębiechów, Berdychów, Sroki, Starkówiec, Zalesie Małe, Zalesie Wielkie, Pogorzela, Bielawy Pogorzelskie, Elżbietków, Głuchów, Łukaszew, Ochla

SUW Długołęka: Kobylin ? część południowa miasta, Długołęka, Raszewy, Smolice, Stary Kobylin, ZdziętawyZakup wody z Krotoszyna do miejscowości: Lipówiec, Rojew, Starygród

 

GMINA PĘPOWO

SUW Wilkonice: Wilkonice, Pasierby

SUW Pępowo: Pępowo

SUW Krzyżanki: Chwałkowo, Czeluścinek, Gębice, Krzekotowice, Krzyżanki, Magdalenki, Potarzyca, Posadowo (część), Skoraszewice oraz Pępowo ? Anielin, zespół Pałacowy

SUW Siedlec: Babkowice, Gumienice, Kościuszkowo, Ludwinowo, Siedlec

 

GMINA POGORZELA:

SUW Wziąchów: gmina Kobylin: Berdychów, Fijałów, Kobylin ul. Krotoszyńska, Kuklinów, Nepomucenów, Rzemiechów, Wyganów, gmina Pogorzela: Kromolice, Paradów, Targoszyce, Wziąchów

SUW Małgów: Bułaków, Kaczagórka, Małgów

Skip to content