MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W STRZELCACH WIELKICH


Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich został powołany do działalności w 1991 roku. Posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru związków międzygminnych, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej. Działa w oparciu o ustawę o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku.

MZWiK realizuje zadania własne gmin dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Związek prowadzi również działania inwestycyjne w tym zakresie. Działalność Związku oraz jego władze określa Statut MZWiK, opublikowany Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Strzelcach Wielkich (Dz. U. W. W. z dnia 23.10.2013r. poz. 5725). Uczestnikami Związku są gminy: Kobylin,  Krobia, Pępowo oraz Pogorzela. Woda sprzedawana jest także do gmin sąsiednich: Ponieca i Miejskiej Górki.

ORGANY ZWIĄZKU:
Zgromadzenie Związku  jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku
Zarząd Związku jest organem wykonawczym
Komisja rewizyjna prowadzi kontrole w zakresie ustalonym przez Zgromadzenie

DYREKTOR BIURA ZWIĄZKU – Krzysztof Surma

GŁÓWNY KSIĘGOWY – Dariusz Tomczak

 

STACJE UZDATNIANIA WODY

Zaopatrujemy w wodę prawie 33 tysiące mieszkańców, do których sieciami o łącznej długości ponad 400 km dostarczamy z ujęć ponad 2 730 00 m3 wody.

STACJE UZDATNIANIA WODY 
eksploatowane przez MZWiK w Strzelcach Wielkich
– gminy: Kobylin, Krobia, Pępowo, Pogorzela
Lp. Gmina Stacja Uzdatniania Wody Nr telefonu Miejscowości obsługiwane przez wodociąg
1. Kobylin DŁUGOŁĘKA 661 918 751 Długołęka
Kobylin: część południowa miasta
Raszewy
Smolice
Stary Kobylin
Zdziętawy
2. Kobylin ŁAGIEWNIKI 661 918 753 Berdychów
Górka
Kobylin: część północna miasta
Łagiewniki
Rębiechów
Rzemiechów
Sroki
Starkówiec
Zalesie Małe
Zalesie Wielkie
Czeluścin – gm. Pępowo
Bielawy Pogorzelskie – gm. Pogorzela
Elżbietków – gm. Pogorzela
Głuchów – gm. Pogorzela
Łukaszew – gm. Pogorzela
Ochla – gm. Pogorzela
Pogorzela – gm. Pogorzela
1. Krobia BUKOWNICA 693 372 821 Bukownica
Chumiętki
Chwałkowo (4 domy)
Domachowo
Krobia: część północna miasta do ul. Grunwaldzkiej – ul. Kobylińska
Pijanowice
Potarzyca (3 domy)
Stara Krobia
Sprzedaż wody dla miejscowości:
Ziółkowo (2 domy) – gm. Gostyń
Sprzedaż wody dla miejscowości:
Rębowo od strony Domachowa (4 domy) – gm. Piaski
2. Krobia FLORYNKI 607 531 723 Gogolewo (bloki)
Florynki
Niepart
Sprzedaż wody dla miejscowości:
Gostkowo – gm. Miejska Górka
3. Krobia KUCZYNKA 693 372 756 Grabianowo
Gogolewo (wieś)
Krobia: część południowa miasta do ul. Grunwaldzkiej – ul. Kobylińska
Kuczynka
Rogowo
Zakup wody od Pudliszki Sp. z o.o. w Pudliszkach dla miejscowości:
Pudliszki
4. Krobia WYMYSŁOWO 661 918 756 Domachowo (4 domy)
Sułkowice
Wymysłowo
Żychlewo
5. Krobia ZIEMLIN 693 372 756 Ciołkowo
Karzec
Kuczyna
Przyborowo
Ziemlin
Sprzedaż wody dla miejscowości:
Roszkowo – gm. Miejska Górka
Zmysłowo – gm. Miejska Górka
Sprzedaż wody dla miejscowości:
Sarbinowo – gm. Poniec
Szurkowo – gm. Poniec
1. Pępowo KRZYŻANKI 661 918 759 Chwałkowo
Czeluścinek
Gębice
Krzekotowice
Krzyżanki
Magdalenki
Pępowo: Anielin, Cegielnia, Strefa Przemysłowa – ul. Kobylińska, zespół Pałacowy
Skoraszewice
Potarzyca – gm. Krobia
Posadowo (część) – gm. Krobia
2. Pępowo PĘPOWO 661 918 754 Pępowo
3. Pępowo SIEDLEC 661 918 754 Babkowice
Kościuszkowo
Ludwinowo
Siedlec
Gumienice – gm. Pogorzela
Sprzedaż wody dla miejscowości:
Rębowo od strony Ludwinowa – gm. Piaski
4. Pępowo WILKONICE 661 918 759 Pasierby
Wilkonice
1. Pogorzela MAŁGÓW 661 918 749 Bułaków
Kaczagórka
Małgów
2. Pogorzela WZIĄCHÓW 661 918 749 Kromolice
Paradów
Wziąchów
Berdychów – gm. Kobylin
Fijałów – gm. Kobylin
Kuklinów – gm. Kobylin
Nepomucenów – gm. Kobylin
Targoszyce – gm. Kobylin
Wyganów – gm. Kobylin
Zakup wody od PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie dla miejscowości:
Lipówiec
Rojew
Starygród
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Ścieki odbieramy z ok. 5 000 posesji. Łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi ponad 150 km. Ze wszystkich oczyszczalni ścieków odbieramy łącznie ok. 600 000 m3 ścieków rocznie.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
eksploatowane przez MZWiK w Strzelcach Wielkich
– gminy: Kobylin, Krobia, Pępowo, Pogorzela
Lp. Gmina Oczyszczalnia ścieków Nr telefonu Miejscowości obsługiwane przez OŚ
1. Kobylin OŚ Kobylin 726 737 757 gm. Kobylin
2. Krobia OŚ Gogolewo 607 531 723 Gogolewo
Niepart
3. Pępowo OŚ Pępowo 607 531 777 gm. Pępowo
4. Pogorzela OŚ Pogorzela 726 737 797 gm. Pogorzela
Skip to content