Odwołanie apelu w sprawie racjonalnego gospodarowania wodą

Odwołanie apelu w sprawie racjonalnego gospodarowania wodą

  Odwołanie apelu w sprawie racjonalnego gospodarowania wodą   Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dniem 6 września odwołuje apel dotyczący korzystania z wody wyłącznie do celów socjalno-bytowych i zaprzestanie zużywania wody w...
Planowane wyłączenie wody Starygród

Planowane wyłączenie wody Starygród

MIEJSCE: Starygród, gm. Kobylin TERMIN: 20 sierpnia 2019r. w godzinach 9.00 – 14.00 Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich zawiadamia o planowym wyłączeniu wody w miejscowości Starygród, gm. Kobylin w dniu  20 sierpnia 2019r. w godzinach...
Planowane wyłączenie wody Pępowo

Planowane wyłączenie wody Pępowo

MIEJSCE: Pępowo, ul. Polna, Umińskiego, Ks. Płaczka, Dalekiego, Słoneczna TERMIN: 23 – 29 lipca 2019r. w godzinach 8.30 – 14.00 Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich uprzejmie informuje, że w związku z wymianą sieci wodociągowej na ulicy...
PLAN POSTĘPOWAŃ o udzielenie zamówień na 2019r.

PLAN POSTĘPOWAŃ o udzielenie zamówień na 2019r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o...
Nowa taryfa za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Dyrektor Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich uprzejmie przypomina, że z dniem 22 czerwca 2019r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzona przez Państwowe...