Przerwy w dostawie wody w m. Karzec

Przerwy w dostawie wody w m. Karzec

MIEJSCE: Karzec TERMIN: 5 listopada 2019r. w godzinach 8.00 – 14.00 Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich zawiadamia, że w związku z płukaniem sieci wodociągowej w dniach 5 listopada 2019r. mogą występować krótkotrwałe spadki ciśnienia...
Przerwy w dostawie wody w m. Karzec

Przerwy w dostawie wody w m. Pasierby i Wilkonice

MIEJSCE: Wilkonice, Pasierby TERMIN: 22 – 24 października 2019r. w godzinach 8.00 – 14.00 Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich zawiadamia, że w związku z płukaniem sieci wodociągowej w dniach 22 – 24 października 2019r. mogą...
Odwołanie apelu w sprawie racjonalnego gospodarowania wodą

Odwołanie apelu w sprawie racjonalnego gospodarowania wodą

  Odwołanie apelu w sprawie racjonalnego gospodarowania wodą   Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dniem 6 września odwołuje apel dotyczący korzystania z wody wyłącznie do celów socjalno-bytowych i zaprzestanie zużywania wody w...
PLAN POSTĘPOWAŃ o udzielenie zamówień na 2019r.

PLAN POSTĘPOWAŃ o udzielenie zamówień na 2019r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o...
Nowa taryfa za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Dyrektor Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich uprzejmie przypomina, że z dniem 22 czerwca 2019r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzona przez Państwowe...