10 maja to Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej!

Jest to Święto wszystkich pracowników gospodarki komunalnej. Ten sektor gospodarki obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej. Celem gospodarki komunalnej jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług, m.in. produkcję i dostarczanie wody pitnej, oczyszczanie ścieków, zbieranie i utylizacja odpadów, utrzymanie czystości i porządku na ulicach, zaopatrzenie w energię, ciepło i gaz, transport publiczny, drogownictwo, czy budownictwo mieszkaniowe.

Praca ludzi z sektora komunalnego nie należy często do najłatwiejszej i nie zawsze jest zauważana, a jest niezwykle ważna dla społeczeństwa oraz istotna dla zachowania porządku i bezpieczeństwa. Dlatego warto doceniać i pamiętać o tych ludziach, którzy bez względu na aurę dbają o naszą przestrzeń do życia oraz zaspokajają bieżące potrzeby przez 7 dni w tygodniu, w święta i w niedzielę, w ciągu dnia i nocy, w różnych warunkach atmosferycznych.

W tym dniu pragniemy serdecznie podziękować za pracę wszystkim pracownikom z sektora komunalnego, a szczególnie naszym Pracownikom z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich. Życzymy, aby Wasz trud spotykał się zawsze z życzliwością i wdzięcznością oraz był źródłem satysfakcji.

Skip to content