Cennik usług MZWiK

Obowiązuje od 15.10.2022r.


Ceny brutto zawierają doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

 

Usługi

Lp. Opis Usługi Cena brutto (zł)
1. Przestawienie hydrantu na wniosek odbiorcy wg indywidualnej kalkulacji
2. Usuwanie awarii na sieciach lub przyłączach wewnętrznych odbiorcy wg indywidualnej kalkulacji
3.

Montaż przyłącza wodociągowego

Cena zawiera koszt materiału wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu bez odtworzenia nawierzchni.
W przypadku montażu studni wodomierzowej – koszt zakupu wg aktualnie obowiązujących cen.

1700,00 opłata stała do długości
15 metrów.

Powyżej tej długości
35,00 zł za każdy mb

4. Wykonanie przykanalika sanitarnego wg indywidualnej kalkulacji
5. Przyłączenie instalacji kanalizacji sanitarnej do studni rewizyjnej
(za metr bieżący)
150,00
6. Przebudowa przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na wniosek odbiorcy wg indywidualnej kalkulacji
7. Montaż licznika na wodę bezpowrotnie zużytą
wraz z plombowaniem
200,00
8. Wynajem samochodu WUKO od pn. do pt. do godz. 15-tej 369,00 /h
9. Wynajem samochodu WUKO w weekendy oraz od pn. do pt. po godz. 15-tej 492,00 /h
10. Wynajem samochodu MULLER od pn. do pt. do godz. 15-tej 553,50 /h
11. Wynajem samochodu MULLER w weekendy oraz od pn. do pt. po godz. 15-tej 676,50 /h
12. Kontrola przyłącza kanalizacyjnego – zadymianie 250,00 /h
 13. Inspekcja sieci kanalizacyjnej – kamera dla rur DN160-DN350 250,00 /h

   

Wodomierze – wynajem

Lp. Opis Usługi Cena brutto (zł)
1. Wypożyczenie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu
(w skład usługi wchodzą pozycje):
* dojazd Pogotowia Wodociągowego (dwukrotny) wg kalkulacji
* wynajem zestawu z wodomierzem na okres do 3 dni 50,00
* wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 3 dni; opłata za 1 dzień 10,00
* zużycie wody wg wskazań wodomierza w zł/m3 wg taryfy

Skip to content