ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

WODA DLA POKOJU – RAZEM DLA ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI WÓD.

Co roku, 22 marca, na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Obchody tego dnia mają na celu zwrócenie uwagi na znaczenie słodkiej wody i jej zrównoważone zarządzanie. Głównym celem jest podjęcie działań służących zaradzeniu globalnemu kryzysowi wodnemu.

W 2024 r. hasło Światowego Dnia Wody brzmi: „WODA DLA POKOJU” 

Ziemia obfituje w wodę. Mimo tego ok. 800 milionów osób cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Tegoroczna kampania “Woda dla Pokoju” przypomina nam, że zapewnienie równego dostępu do wody dla wszystkich ludzi jest nie tylko sprawą moralną, ale także kluczowym elementem w budowaniu pokoju i harmonii na naszej planecie.

Woda od lat jednoczy ludzi – dzięki niej powstawały cywilizacje. Obecnie woda stanowi ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego i ekologicznego. W obliczu narastających wyzwań związanych z dostępem do wody i zmianami klimatycznymi, niezmiernie istotne jest, byśmy działali wspólnie w celu ochrony i racjonalnego gospodarowania wodą. Razem możemy osiągnąć więcej!

Szanujmy wodę i pamiętajmy, że możemy zadbać o jej przyszłość. To my mamy wpływ na  jej  zanieczyszczenie, niedobór i nierówności w dostępie, które stanowią poważne zagrożenie dla pokoju i stabilności na świecie. Gospodarowanie wodą w bardziej rozważny sposób generuje mnóstwo korzyści dla jednostek i społeczności, w tym zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne, ochronę przed klęskami żywiołowymi, edukację, leczenie, poprawę standardów życia, rozwój gospodarczy. To właśnie dzięki tym korzyściom woda prowadzi do dobrobytu,
a sprawiedliwy podział tych dobrodziejstw sprzyja pokojowi.

Jako Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich doskonale wiemy, jak ważna jest każda kropla wody, dlatego zachęcamy do racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi w codziennym życiu: od prostego oszczędzania wody w gospodarstwie domowym po zagospodarowanie wód deszczowych w ogrodzie. Namawiamy do zmiany nawyków używania i zużywania wody. Mądre gospodarowanie wodą powinno być dla Nas priorytetem.

Dbając o przyszłość Naszych Odbiorców niezłomnie poszukujemy nowych pokładów warstw wodonośnych, by zapewnić stały dostęp do czystej wody pitnej. Systematycznie dbamy o jakość wody z naszych źródeł, a także  modernizujemy Stacje Uzdatniania Wody.

 

Skip to content