28.11.2023

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach

 

A jak wygląda postęp prac na budowie stacji uzdatniania wody w Łagiewnikach (gmina Kobylin) ?

Wybudowana została część socjalno-gospodarcza, do hali filtrów wstawione został filtry ciśnieniowe i aeratory oraz rozpoczęto zabudowę hali filtrów płytami warstwowymi w unikatowej kolorystyce RAL 730-1, 730-2, 730-3.

Już niebawem zakończona zostanie zabudowa hali i przechodzimy do prac wewnątrz obiektu.

Działamy dalej 

04.09.2023

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach

 

Trwają prace  związane z przebudową stacji uzdatniania wody w Łagiewnikach w gminie Kobylin.
Zakres budowy opisaliśmy przy podpisaniu umowy 30.05.2023r., a prace realizuje firma PROINVEST Sp. z o.o. z Rawicza.

Na powyższe realizacje otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja nr 2.

Wykonawca zakończył część związaną z fundamentowaniem i rozpoczął stawianie konstrukcji obiektu.

Istniejąca stacja uzdatniania wody w Łagiewnikach wybudowana została na początku lat 80? i dzielnie służy do teraz dostarczając wodę Naszym klientom. Jednak obiekt po tylu latach ciągłego działania wymaga gruntownej przebudowy żeby móc dalej dostarczać wodę Naszym odbiorcom następujących miejscowości: Berdychów, Bielawy Pogorzelskie, Czeluścin, Elżbietków, Głuchów, Górka, Kobylin część północna miasta, Łagiewniki, Łukaszew, Olcha, Pogorzela, Rębiechów, Sroki, Starkówiec, Zalesie Małe, Zalesie Wielkie.

 Działamy dalej

30.05.2023

 

Podpisanie umowy na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody

w Łagiewnikach    

W dniu 30.05.2023r. w siedzibie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą, który zrealizuje zaplanowane zamierzenie inwestycyjne pn.:

?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach?

 Wykonawcą robót jest firma PROINVEST Sp. z o.o., ul. Kamińskiego 40, 63-900 Rawicz. Wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wynosi  9.387.975,30 zł brutto.

Na powyższą realizację Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich starał się o dofinansowanie, które uzyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja nr 2. Kwota promesy jaką uzyskaliśmy dla SUW Łagiewniki wynosi 4.999.000,00 PLN.

W ramach zadania przebudowy SUW Łagiewniki zostaną wykonane następujące prace:

 • Realizacja prac z zachowaniem ciągłości produkcji wody.
 • Wydajność godzinowa SUW (wody surowej) ? 120,0 m3/h.
 • Nowoprojektowane sieci zewnętrzne zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
 • Budowa nowego budynku SUW (ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, w tym ogrzewania).
 • Całkowita wymiana urządzeń ciągu technologicznego uzdatniania wody, w tym:
 • zastosowanie nowego systemu napowietrzania wody wraz ze sprężarkami bezolejowymi (obecnie eksploatowane są sprężarki olejowe);
 • zastosowanie filtrów ciśnieniowych, zasypanych złożem kwarcowym oraz katalitycznym umożliwiających wysokoefektywne usuwanie żelaza, manganu i jonu amonowego z wody surowej;
 • opomiarowanie ciągu technologicznego (pomiary przepływu, ciśnienia, parametrów fizykochemicznych, pozwalające na lepszą kontrolę procesu uzdatniania wody);
 • zastosowanie nowego zestawu pompowego (energooszczędne pompy sieciowe, sterowane falownikami utrzymującymi zadane, stałe ciśnienie na sieci);
 • zastosowanie nowych pomp dozujących podchloryn sodu oraz dezynfekcja z wykorzystaniem promieniowania UV wody kierowanej do sieci wodociągowej;
 • pełna automatyzacja obiektu obejmująca sterowanie pracą filtrów, płukanie filtrów, napowietrzanie wody, zasilanie sieci wodociągowej.
 • Modernizacja układu odprowadzenia popłuczyn ? zastosowanie systemu podczyszczania popłuczyn opartego o ultrafiltrację i zawracanie popłuczyn podczyszczonych na początek układu uzdatniania wody.
 • Montaż nowego agregatu prądotwórczego z samostartem.
 • Remont obudów studni głębinowych: zastosowanie nowoczesnych obudów zewnętrznych z wymianą armatury i orurowania wewnątrz obudowy ? szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w danych technicznych dotyczących dostawy trzech naziemnych obudów studziennych z armaturą.

 

Termin zakończenia zadania inwestycyjnego planowany do 12 miesięcy od podpisania umowy.

Skip to content