?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart oraz w rejonie ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Kobylin”

Wczoraj, tj. 28.06.2023r. odbyło się w siedzibie MZWiK w Strzelcach Wielkich uroczyste zakończenie inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart oraz w rejonie ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Kobylin? ?
W imieniu Zarządu i Zgromadzenia Związku pragniemy serdecznie podziękować ? przybyłym gościom w tym posłom, burmistrzom, wójtowi, członkom zgromadzenia, pracownikom urzędów gmin członkowskich i pracownikom MZWiK w Strzelcach Wielkich za udział w uroczystości zakończenia przedsięwzięcia w gminie Kobylin oraz gminie Krobia ?
????? Jednocześnie dziękujemy ? wykonawcy robót, kierownikowi budowy, inspektorowi nadzoru inwestorskiemu za WSPÓLNĄ realizację budowy kanalizacji sanitarnej, która ma olbrzymi wpływ na dbanie o środowisko oraz higienę i Nasze zdrowie ?
Wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w rejonie ul. Krotoszyńskiej w Kobylinie, gmina Kobylin realizując:
? kolektory grawitacyjne PVC o średnicy ?200mm i łącznej długości L=1993,0 m
? kolektory grawitacyjne PP-HM o średnicy ?200mm (przewierty) i łącznej długości L=83,0 m
? doprowadzenia do posesji PVC o średnicy ?200mm i łącznej długości L=3,0 m
? doprowadzenie do posesji PVC o średnicy ?160mm i łącznej długości L=203,0 m / 41 szt.
? doprowadzenie do posesji PP o średnicy ?160mm (przewierty) i łącznej długości L=68,0 m / 4 szt.
? rurociągi tłoczne PEHD o średnicy ?90mm i łącznej długości L=304,0 m
? przepompownie sieciowe w ilości 2 kpl.
Natomiast w miejscowości Niepart, gmina Krobia zrealizowaliśmy:
? kolektory grawitacyjne PVC o średnicy ?200mm i łącznej długości L=2503,5 m
? doprowadzenie do posesji PVC o średnicy ?160mm i łącznej długości L=368,02 m / 70 szt.
? rurociągi tłoczne PEHD o średnicy ?110mm i łącznej długości L=1879,76 m
? rurociągi tłoczne PEHD o średnicy ?90mm i łącznej długości L=532,73 m
? rurociąg tłoczny z PS4 PEHD o średnicy ?63mm i łącznej długości L=218,0 m / 1 szt.
? przepompownie sieciowe w ilości 3 kpl.
? przydomowa przepompownia w ilości 1 szt.
? Na powyższą realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylin i Niepart, MZWiK w Strzelcach Wielkich uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.700.000,00 zł.
? Łączna wartość wykonanych robót wyniosła ok. 10.800.000 zł.
? Podziękowania należą się również mieszkańcom za cierpliwość, zrozumienie i współpracę w trakcie prowadzonych robót, gdzie głównym celem jest dbanie o WSPÓLNE dobro jakim jest ŚRODOWISKO ??
A MY nie zwalniamy i dalej realizujemy Nasze plany ? dzięki uzyskanym dofinansowaniom z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje SUW Bukownica i SUW Łagiewniki oraz przedsięwzięcia ze środków własnych ?
Może być zdjęciem przedstawiającym 16 osób i tekst
Skip to content