Apel
do mieszkańców gmin Związku
o oszczędne i racjonalne
gospodarowanie wodą

 

        Mając na względzie niski stan wód na ujęciach obsługiwanych przez Związek, długotrwały brak opadów atmosferycznych i bezśnieżną zimę, Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich zwraca się z prośbą do mieszkańców Gmin obsługiwanych przez Związek oraz osób przebywających na tym terenie, a korzystających z sieci wodociągowej, o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

        Uprzejmie prosi się o korzystania z wody wyłącznie do celów socjalno-bytowych oraz w celach hodowli zwierząt. Braki wody na poszczególnych Stacjach Uzdatniania Wody objawiają się obniżonym ciśnieniem wody w sieciach wodociągowych i doprowadzi do przerw w dostawie wody.

    Apelujemy, aby ograniczyć zużycie wody na inne cele takie, jak np. napełnianie basenów, mycie samochodów, podlewanie trawników, ogródków, boisk sportowych i innych terenów zielonych. Niedopuszczalnym jest podlewanie upraw rolnych, itp. Ponadto niskie ciśnienie wody w sieci niesie za sobą zagrożenie braku wody w hydrantach przeciwpożarowych.

APEL 2023 

Skip to content