Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 2023

10 maja to Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej ?

To dzięki Wam maMY w kranach uzdatnioną wodę do picia , czuwacie nad drożnością sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczaniem ścieków, dbacie o utrzymanie zielni, zbieracie i utylizujecie odpady.

Wasz codzienny trud pozwala prawidłowo funkcjonować mieszkańcom miast i gmin.

Wszystkim Pracownikom Naszego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich oraz Koleżankom i Kolegom z branży wod.-kan. dziękujeMY za pracę i życzyMY dalszej satysfakcji w wykonywaniu tak odpowiedzialnych zadań. Niech Wasze zaangażowanie spotka się z życzliwością i będzie docenione przez społeczeństwo oraz niech stanowi motywację do dalszych działań ?
Jednocześnie dziękujeMY za cierpliwość i zrozumienie w trakcie realizacji zadań ?

Skip to content