Dyrektor Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich informuje, iż zakończone zostały prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej ? ul. Wspólna w Kobylinie.

 W ramach ww. inwestycji wybudowana została sieć wodociągowa o średnicy ?110mm PEHD, o długości ok. 100,0m oraz sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy ?200mm PVC-U, o długości ok. 74,0m.

 Mieszkańcom w rejonie ul. Polnej – ul. Wspólnej w Kobylinie DZIĘKUJEMY BARDZO za cierpliwość, zrozumienie i współpracę w trakcie prowadzonych robót, podczas których występowały krótkotrwałe problemy z przejazdem oraz chwilowe przerwy w dostawach wody ? co związane było z układaniem infrastruktury podziemnej oraz z przełączeniami na sieci wodociągowej.

 Roboty budowlane realizowane były przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.

 

DziękujeMY,

Dyrektor Biura Związku
Krzysztof Surma

Skip to content