Dnia 25 stycznia 2023 roku odbyło się Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, na którym podjęto uchwałę o odwołaniu ze stanowiska Przewodniczącego Zarządu MZWiK w Strzelcach Wielkich Pana Leszka Mikołajskiego, pełniącego jednocześnie przez 31 lat funkcję Dyrektora.

Nowym Dyrektorem Biura Związku został obecny kierownik MZWiK w Strzelcach Wielkich – Pan Krzysztof Surma, którego jednocześnie wybrano Przewodniczącym Zarządu Związku.

 

 

Skip to content