Wniosek Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej do Premiera Mateusza Morawieckiego o włączenie przedsiębiorstw wod-kan, będących częścią infrastruktury krytycznej kraju, do grupy podmiotów wrażliwych objętych szczególną ochroną.

Skip to content