Podpisano umowę na p.n. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart oraz w rejonie ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Kobylin?.

W dniu 22 kwietnia 2022r. w siedzibie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich podpisano umowę z właścicielem firmy PHU Chod-Dróg Panem Przemysławem Andrzejewskim na realizację inwestycji p.n. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart oraz w rejonie ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Kobylin?. Umowę podpisano w obecności inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Gmin.

Wykonawca na realizację prac ma czas do 22 czerwca 2023 roku.

W tym roku rozpocznie się realizacja inwestycji w Kobylinie, natomiast kanalizacja w Nieparcie rozpocznie się w przyszłym roku.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich złożył wniosek i uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 700 000 zł. Całkowita wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wyniesie 10 780 878,34 zł brutto

Zakres prac do wykonania:

KS Kobylin ul. Krotoszyńska o wartości 4 192 976,73 zł brutto
kolektory grawitacyjne PVC ? 200 mm               1994,0 m
kolektory grawitacyjne PP-HM ? 200 mm (przewierty)83,0 m
doprowadzenia do posesji PVC ? 200 mm                    3,0 m / 1szt.
doprowadzenie do posesji PVC ? 150 mm                    150,0 m / 41 szt.
doprowadzenie do posesji PP ? 150 mm (przewierty)68,0 m / 4 szt.
rurociągi tłoczne PEHD ? 90 mm                          304,0 m
przepompownie sieciowe                                             2 kpl.
  
KS Niepart o wartości 6 587 901,61 zł brutto
kolektory grawitacyjne PCV ? 200 mm                           2504,0 m
doprowadzenia do posesji PCV-U SN 8 ? 160               352,0 m /70 szt.
rurociągi tłoczne PEHD ? 110 mm (wykop)                  12,0 m
rurociągi tłoczne PEHD ? 110mm przewiert)               1874,0 m
rurociągi tłoczne PEHD ? 90 mm (wykop)                     292,0 m
rurociągi tłoczne PEHD ? 90 mm (przewiert)               180,0 m
rurociąg tłoczny PEHD ? 63 mm (wykop)                            113,0 m
rurociąg tłoczny PEHD ? 63 mm (przewiert)                 138,0 m
przepompownie sieciowe                                                   3 kpl.
przydomowa przepompownia ścieków                          1 kpl.
Skip to content