Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
o g ł a s z a
przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy)
na sprzedaż ruchomości,

stanowiących własność MZWiK w Strzelcach Wielkich

  1. Używana minikoparka TEREX; model TC 16; nr fabryczny ? TC00160274; rok produkcji ? 2007; produkcji firmy TEREX GmbH – Niemcy.

Ceny wywoławcze wynosi: ? 24 900,00zł. + VAT 23 % 

OFERTY pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Używana minikoparka TEREX? należy składać w Biurze Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, w terminie do dnia 22 października 2020r. do godz. 10:00

TERMIN  otwarcia ofert ustala się na dzień 22 października 2020r. do godz. 10:15 w Biurze Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski.

WAŻNE!
16 października 2020r. w godzinach 10:00 ? 12:00, jak również w dniu otwarcia ofert, tj. 22 października 2020 roku w godzinach od 8:00 do 10:00 w siedzibie Związku istnieje możliwość oględzin ruchomości wystawionych na sprzedaż w celu zapoznania się z ich stanem technicznym.

ZAPRASZAMY!

do pobrania
ogłoszenie o przetargu: ogłoszenie o sprzedaży

regulamin: regulamin przeprowadzenia przetargu
formularz ofertowy: formularz ofertowy
umowa sprzedaży: umowa sprzedaży
opinia rzeczoznawcy: opinia rzeczoznawcy
zdjęcia: fot 1,2 KB 115.20 fot 3,4 KB 115.20 fot 5,6 KB 115.20 fot 19,20 KB 115.20fot 17,18 KB 115.20fot 15,16 KB 115.20fot 13,14 KB 115.20fot 11,12 KB 115.20fot 9,10 KB 115.20.

INFORMACJA OTREŚCI ZŁOZONYCH OFERT informacja o treści złożonych ofert

Skip to content