Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich informuje, że uzupełnił informacje zawarte w załączniku nr 1a – część I – „Dostawa materiałów żeliwnych” do ogłoszenia o sektorowym postępowaniu podprogowym na dostawę materiałów budowlanych w roku 20120 (nr sprawy 02/12/2019). W związku z powyższym termin złożenia oferty zostaje przedłożony do 30 grudnia 2019 roku do godz. 10:00.

Załacznik:
załącznik nr 1a – formularz cenowy żeliwo cz I

Skip to content