Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r.


Skip to content