28.02.2024

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – w Bukownicy

Za nami zakończona została jedna z części zdania związana z wykonaniem dwóch zastępczych otworów studziennych nr 2/1 i 4/1 wraz z wyposażeniem istniejących studni głębinowych nr 1 i 3 w nowoczesne naziemne obudowy studzienne przy stacji uzdatniania wody w Bukownicy, gmina Krobia.

Inwestycja zakończyła się sukcesem i zgodnie z harmonogramem, za co bardzo dziękujemy całemu zaangażowanemu zespołowi w profesjonalną realizację zadania.

Roboty wykonywane były przez rzetelnego i doświadczonego Wykonawcę firmę Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik. Nad prawidłowym przebiegiem wykonywania odwiertów nadzór geologiczny pełnił Pan Ireneusz Chomicki z firmy „HYDROGEOLOG” Zakład Projektowo-Usługowy Geologiczna Obsługa Ujęć Wody Ireneusz Chomicki. Natomiast pieczę nad postępem prac, nadzorem w terenie i weryfikacją wszystkich dokumentów prowadzili Nasi wykwalifikowani pracownicy.

Główny zakres części II obejmował:

 • wykonanie dwóch zastępczych otworów studziennych nr:
 • 2/1 o głębokości otworu 42,5m;
 • 4/1 o głębokości otworu 44,0m;
 • wykonanie dwóch nowoczesnych naziemnych obudów studziennych zewnętrznych firmy Water Line System wraz z kompletną armaturą oraz zabudowaniem pomp głębinowych na nowych studniach:
 • 2/1 o wydajności Q=35m3/h, wysokości podnoszenia 60m, mocy silnika 9,2kW;
 • 4/1 o wydajności Q=15m3/h, wysokości podnoszenia 43m, mocy silnika 3,0kW;
 • wykonanie dwóch nowoczesnych naziemnych obudów studziennych zewnętrznych firmy Water Line System wraz z kompletną armaturą na istniejących studniach głębinowych nr 1 i 3;
 • likwidacji dwóch zużytych otworów studziennych nr 2 i 4.

Prace trwały 8 miesięcy od podpisania umowy w dniu 30.05.2023r., które odbyło się w siedzibie MZWiK w Strzelcach Wielkich, aż do podpisania protokołu końcowego w dniu 30.01.2024r..

Wartość inwestycji wyniosła ponad 947 tys. zł netto.

Ten cel został osiągnięty i jesteśmy przekonani, że realizacja przebudowy stacji uzdatniania wody w Bukownicy zostanie również zakończona tak, jak założyliśmy.

 

31.08.2023

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – w Bukownicy

Prace związane z wykonywaniem nowych studni głębinowych przy terenie stacji uzdatniania wody w Bukownicy, gmina Krobia idą zgodnie z planem, czyli ciągle głębiej. Odwierty studni realizuje firma Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik.

 Podobnie idą prace na terenie stacji uzdatniania wody w Bukownicy, ale tu wychodzimy już z ziemi.

Zalewane są betonem ostatnie elementy fundamentowe. Prace na terenie SUW Bukownica realizuje firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K.

 A dlaczego to w ogóle robimy??

Stan istniejący SUW Bukownica po prostu się wyeksploatował, po kilkunastu latach ciągłego działania dostarczając wodę do mieszkańców następujących miejscowości: Bukownica, Chumiętki, Chwałkowo, Domachowo, Krobia: część północna miasta do ul. Grunwaldzkiej, ul. Kobylińska, Pijanowice, Potarzyca, Stara Krobia, Ziółkowo.

Działamy dalej realizując poszczególne etapy prac, gdzie kolejnym etapem, po wyjściu z ziemi, będzie stawianie konstrukcji obiektu i montaż urządzeń.

Powyższe działania mają na celu zapewnić niezawodność dostarczania wody dla NASZYCH odbiorców 

 29.08.2023

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – w Bukownicy

 

Mieszkańcy gminy Krobia, i nie tylko, przejeżdżający w rejonie stacji uzdatniania wody (SUW) w Bukownicy zastanawiają się, co za konstrukcja stalowa stoi na łące? Realizujemy Nasz plan związany z zapewnieniem niezawodności dostawy wody dla naszych odbiorców, którzy otrzymują wodę uzdatnioną produkowaną przez SUW Bukownica.

Od podpisania umowy związanej z wykonaniem dwóch zastępczych otworów studziennych nr 2/1 i 4/1 wraz z wyposażeniem istniejących studni głębinowych nr 1 i 3 w nowoczesne naziemne obudowy studzienne, minęło niespełna 3 miesiące. Wiercenia studni głębinowych zaczynaliśmy od średnicy rury DN900mm, a obecnie przeszliśmy na DN800mm. W chwili obecnej Nasi wiertacze z firmy Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik są na 33 metrze pod poziomem terenu. Panowie pomimo trudności zagłębiają się i zagłębiają? żeby dostać się do warstwy wodonośnej zapewniającej dostawę wody.

Celem dla Nas jest zapewnienie Wam, Drodzy Odbiorcy WODY, która jest bardzo cenna.

Dbajmy o Nasze pokłady wodonośne i pijmy kranówkę.

30.05.2023

Podpisanie umowy na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody
w Bukownicy

 

W dniu 30.05.2023r. w siedzibie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich odbyło się uroczyste podpisanie umów z Wykonawcami, którzy zrealizują zaplanowane zamierzenia inwestycyjne związane z przebudową SUW w Bukownicy. Powyższe zadanie inwestycyjne składa się z dwóch części, tj.:

Część I: Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem na wodę deszczową i rozbiórką istniejącego budynku, na działce nr ew. 66/1, obręb ew. Żychlewo oraz na działkach nr ew. 428 i 429/1, obręb ew. Stara Krobia.

Część II: Wykonanie dwóch nowych studni głębinowych i obudów zewnętrznych studni głębinowych.

 

Wykonawcą robót dla części I jest firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin. Wartość zadania  zgodnie z podpisaną umową wynosi 10.057.710,00 zł brutto.

 

Natomiast Wykonawcą robót dla części II jest firma Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik, ul. Gruszkowa 12/18, 62-050 Mosina. Wartość tej części zadania z podpisania umowy wynosi 1.165.039,27 zł brutto.

 

Na powyższą realizację Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich starał się o dofinansowanie, które uzyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja nr 2. Kwota promesy jaką uzyskaliśmy dla SUW Bukownica wynosi 4.999.000,00 PLN.

 

W ramach zadania przebudowy SUW Bukownica część I zostaną wykonane następujące prace:

 • Realizacja prac z zachowaniem ciągłości produkcji wody.
 • Rozbiórka istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody realizowana w dwóch etapach.
 • Wykonanie nowego budynku SUW wraz z zapleczem socjalnym, warsztatowym, garażowym i magazynowym.
 • Wykonanie nowego ciągu uzdatniania wody obejmującego:
 • zastosowanie nowego systemu napowietrzania wody wraz ze sprężarkami bezolejowymi;
 • zastosowanie filtrów ciśnieniowych, zasypanych złożem kwarcowym oraz katalitycznym umożliwiających wysokoefektywne usuwanie żelaza, manganu i jonu amonowego z wody surowej;
 • opomiarowanie ciągu technologicznego (pomiary przepływu, ciśnienia, parametrów fizykochemicznych, pozwalające na lepszą kontrolę procesu uzdatniania wody);
 • płukanie filtrów wodą ? pompy płuczne oraz powietrzem z dmuchawy;
 • zastosowanie nowego zestawu pompowego (energooszczędne pompy sieciowe, sterowane falownikami utrzymującymi zadane, stałe ciśnienie na sieci);
 • zastosowanie pomp dozujących podchloryn sodu oraz dezynfekcja z wykorzystaniem promieniowania UV wody kierowanej do sieci wodociągowej;
 • pełna automatyzacja obiektu obejmująca sterowanie pracą filtrów, płukanie filtrów, napowietrzanie wody, zasilanie sieci wodociągowej.
 • Wydajność godzinowa SUW (wody surowej) ? 120,0 m3/h.
 • Nowoprojektowane sieci zewnętrzne zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
 • Modernizacja układu odprowadzenia popłuczyn ? zastosowanie systemu podczyszczania popłuczyn opartego o ultrafiltrację i zawracanie popłuczyn podczyszczonych na początek układu uzdatniania wody.
 • Nowoprojektowany zbiornik na wodę deszczową.
 • Montaż nowego agregatu prądotwórczego z samostartem.
 • Przebudowa istniejącego przyłącza gazowego średniego ciśnienia.

 

W ramach zadania dla części II zostaną wykonane następujące prace:

 • Wykonanie dwóch zastępczych otworów studziennych nr 2/1 i 4/1,
 • Wykonanie dwóch nowoczesnych naziemnych obudów studziennych zewnętrznych z armaturą i zabudowaniem pomp głębinowych na nowych studniach 2/1 i 4/1 oraz dwóch nowoczesnych naziemnych obudów studziennych zewnętrznych na istniejących studniach nr 1 i 3.
 • Likwidacji dwóch zużytych studni nr 2 i 4.

 

Termin zakończenia zadań inwestycyjnych planowany jest dla:

 • części I do 12 miesięcy od podpisania umowy;
 • części II do 8 miesięcy od podpisania umowy.
Skip to content