Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich uprzejmie przypomina, że zbliżająca się zima i niskie temperatury są niebezpieczne dla instalacji wodociągowej i wodomierza!

Wodomierze są wrażliwe na zamrożenie, a niejednokrotnie znajdują się w nieogrzewanych pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach, garażach lub studzienkach.

 

Jak przeciwdziałać awariom w okresie zimowym?

Oto kilka ważnych wskazówek, które pozwolą uniknąć strat w wyniku awarii przyłącza wodociągowego, gdy temperatura powietrza spada poniżej zera.

Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku, należy:

  • sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz zadbać o ocieplenie pomieszczenia tak, by mroźne powietrze nie przenikało do środka;
  • wodomierz owinąć materiałem izolującym, np. szmatami, starym kocem, gazetami lub wełną mineralną czy matą izolacyjną;
  • zabezpieczyć odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur, np. przy pomocy styropianu lub osłony z pianki poliuretanowej. Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience, należy sprawdzić szczelność pokrywy, a jeśli nie jest szczelna – uzupełnić ubytki np. pianką montażową. Studzienka powinna zostać uprzątnięta, a zalegająca w niej woda – usunięta.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience, należy:

  • sprawdzić szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki np. pianką montażową;
  • oczyścić studzienkę i usunąć zalegającą w niej wodę;
  • odpowiednio zaizolować pokrywę oraz znajdujące się we wnętrzu studzienki urządzenie pomiarowe według opisanego wyżej sposobu.

W ogrodzie
Przed mrozem należy zabezpieczyć także sieć sezonową, np. ogrodową. Trzeba odwodnić instalację i zamknąć dopływ wody. W przeciwnym razie może ona zamarznąć i rozsadzić rury, co wiąże się ze stratami materialnymi i kosztownymi naprawami.

 

Co zrobić, gdy dojdzie do zamarznięcia wodomierza i awarii?

Następstwem zamarznięcia wody w wodomierzu jest jego uszkodzenie, utrata szczelności i wyciek wody. Wyciek wody należy bezzwłocznie zgłosić do MZWiK w Strzelcach Wielkich pod całodobowy numer telefonu: 65 57 27 994.

Należy pamiętać, ze wymiana wodomierza to usługa odpłatna. Obowiązek zachowania właściwej temperatury w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, spoczywa na Odbiorcy usług.

Skip to content