? W ostatnich dniach w MZWiK w Strzelcach Wielkich jest bardzo gorąco ????, a to za sprawą kolejnych bardzo ważnych wyzwań, jakie realizujemy ?? .
Nadszedł czas ?? na przebudowy ? łącznie dwóch Stacji Uzdatniania Wody, tj. w miejscowości Bukownica gmina Krobia oraz w miejscowości Łagiewniki gmina Kobylin.
Wczoraj (tj. 30.05.2023r.) odbyło się uroczyste podpisanie ? umów z Wykonawcami, którzy zrealizują te bardzo skomplikowane zamierzenia inwestycyjne ??.
Jednocześnie w trakcie realizacji SUW Bukownica w rejonie stacji prowadzone będą prace związane z wykonaniem dwóch nowych odwiertów studni głębinowych ?.
Wszystkie te działania pozwolą osiągnąć korzyści ekonomiczne, ekologiczne, technologiczne i wydajnościowe, a wynikiem tego będzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody i poprawa jakości wody  ? dla Naszych mieszkańców ? .
? Sprawną i rzetelną realizację inwestycji przeprowadzą:
? Firma HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. K. z Jarocina realizując przebudowę SUW Bukownica część I: Budowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz budowę nowego zbiornika na wodę deszczową wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi.
? Firma Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik z Mosiny realizując przebudowę SUW Bukownica część II: Wykonanie dwóch nowych studni głębinowych i obudów zewnętrznych studni głębinowych.
? Firma PROINVEST Sp. z o.o. z Rawicza realizując przebudowę SUW Łagiewniki.
Na powyższe realizacje staraliśmy się o dofinansowanie ?, które uzyskaliśmy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja nr 2.
Kwoty promes, jakie uzyskaliśmy dla każdej przebudowy stacji uzdatniania wody w Bukownicy i w Łagiewnikach wynoszą po 4.999.000,00 PLN ?.
Tak kosztowne inwestycje dodatkowo finansowane są z pożyczki uzyskanej w Siemens Finance Sp. z o.o. ? ?
? A teraz cóż? czeka Nasz Zespół ???????? intensywny czas realizacji ? tych przedsięwzięć wspólnie z Wykonawcami i Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego ? ? .
Skip to content