Apel w sprawie racjonalnego gospodarowania wodą

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do Odbiorców, apeluje o rozsądne korzystanie z wody wodociągowej, w miarę możliwości ograniczenie jej poboru w tym okresie do niezbędnego minimum, czyli powstrzymanie się m.in. od podlewania terenów zielonych (m.in. trawników), ogródków, upraw rolnych, mycia samochodów czy napełniania basenów przydomowych. Takie działania przyczynią się do zwiększenia gwarancji dostaw wody do naszych domostw.

Powyższa sytuacja spowodowana jest trwającymi upałami, co powoduje braki wody na poszczególnych Stacjach Uzdatniania Wody, a objawia się obniżonym ciśnieniem wody w sieciach wodociągowych i doprowadzi do przerw w dostawie wody.

Ponadto niskie ciśnienie wody w sieci niesie za sobą zagrożenie braku wody w hydrantach przeciwpożarowych.

Apel w sprawie racjonalnego gospodarowania wodą 2021 – pobierz

Skip to content