OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko:
Operator oczyszczalni ścieków

I. Nazwa i adres jednostki: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski.

II. Stanowisko: operator oczyszczalni ścieków.

III. Zadania wykonywane na stanowisku:

  1. utrzymanie ciągłości pracy OŚ,
  2. usuwanie awarii,
  3. prace na sieciach kanalizacyjnych,
  4. składanie bieżących i comiesięcznych raportów z zakresu pracy OŚ,
  5. dbałość o czystość i porządek na obiekcie i terenie wokół OŚ,
  6. nadzór nad pracą przepompowni.

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

V. Dodatkowe informacje:

  1. miejsce pracy: OŚ Kobylin,
  2. praca w godzinach 7.00-15.00 ,
  3. preferowane miejsce zamieszkania Kobylin / okolice,
  4. preferowane wykształcenie: elektryk/automatyk.

VI. Wymagane dokumenty:

1.    życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej,
2.    list motywacyjny.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski do dnia 30.04.2021r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR MZWiK w Strzelcach Wielkich
inż. Leszek Mikołajski

Nabór OŚpobierz

Skip to content