Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
o g ł a s z a

przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy)
na sprzedaż ruchomości,

stanowiących własność MZWiK w Strzelcach Wielkich:

  1. Używana koparko ? ładowarka TEREX FERMEC; model 820; numer fabryczny SMFH44TC04AFM3988; rok produkcji ? 2004 r. wraz z młotem hydraulicznym TEREX; model TX 1100; rok produkcji ? 2007 r. stanowiącym wyposażenie dodatkowe.
  2. Używana przyczepa lekka THULE TRAILERS; model pojazdu: T 1/S/4; rok produkcji – 2006 

 

Ceny wywoławcze wynoszą odpowiednio:

  1. Używana koparko ? ładowarka TEREX FERMEC ? 49 200,00zł. + VAT 23 %
  2. Używana przyczepa lekka THULE TRAILERS ? 1 500,00 zł. + VAT 23 %

OFERTY pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Używana koparko ? ładowarka TEREX FERMEC? lub ?Używana  przyczepa lekka THULE TRAILERS? należy składać w Biurze Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, w terminie do dnia 14 lipca 2020r. do godz. 10:00

TERMIN  otwarcia ofert ustala się na dzień 14 lipca 2020r. do godz. 10:15 w Biurze Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski.

WAŻNE!
13 lipca 2020 roku w godzinach 9:00 ? 14:00, jak również w dniu otwarcia ofert, tj. 14 lipca 2020 roku od 8:30 do godz. 10:00 w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84 istnieje możliwość ruchomości wystawionych na sprzedaż w celu zapoznania się z ich stanem technicznym.

ZAPRASZAMY!

do pobrania
ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu

regulamin: Regulamin przeprowadzenia przetargu
formularz ofertowy: FORMULARZ OFERTOWY – wzór
umowa sprzedaży: UMOWA – wzór
opinia rzeczoznawcy:
opinia rzeczoznawcy koparko-ładowarka
opinia rzeczoznawcy przyczepa

Informacja o treści złożonych ofert informacja o treści złożonych ofert

 

Skip to content