Dyrektor Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich uprzejmie przypomina, że z dniem 22 czerwca 2019r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne ?WODY POLSKIE? – decyzja Nr WR.RET.070.203.2018.JW

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – pobierz

Skip to content