Apel w sprawie racjonalnego gospodarowania wodą

 

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do Odbiorców, apeluje o racjonalne wykorzystywanie wody.

Uprzejmie prosi się o korzystania z wody wyłącznie do celów socjalno-bytowych i zaprzestanie zużywania wody w celach gospodarczych, tj. m.in. podlewania terenów zielonych (m.in. trawników), ogródków, upraw rolnych, mycia samochodów czy napełniania basenów przydomowych.

Powyższa sytuacja spowodowana jest trwającymi upałami, co powoduje braki wody na poszczególnych Stacjach Uzdatniania Wody, a objawia się obniżonym ciśnieniem wody w sieciach wodociągowych i doprowadzi do przerw w dostawie wody.

Ponadto niskie ciśnienie wody w sieci niesie za sobą zagrożenie braku wody w hydrantach przeciwpożarowych.

Do niniejszego apelu prosimy stosować się aż do odwołania, które ukaże się na stronie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich www.mzwik.com

Apel w sprawie racjonalnego gospodarowania wodą – pobierz

 

Skip to content