Samorządowy protest „Tylko Ciemność”

7 października 2022 roku pod kancelarią Premiera RP odbędzie się protest samorządowców w związku z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw komunalnych.  Organizatorem protestu jest Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski. Samorządowcy zwrócili się do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” o aktywny udział przedstawicieli branży wodno-kanalizacyjnej w planowanej demonstracji.

link dot. protestu:

http://ruchtakdlapolski.pl/samorzadowy-protest-tylko-ciemnosc/

Skip to content