ZAWIADOMIENIE

MZWiK

w Strzelcach Wielkich,
zawiadamia

odbiorców SUW Wilkonice

o planowym płukaniu sieci

wodociągowej w miejscowości

Wilkonice oraz Pasierby

w dniach
 15-17.11.2021r 

w całym tym okresie mogą wystąpić przerwy w dostawie wody
lub pogorszenie jej jakości
(mętność, barwa)

Nr tel. dyżurnego: 655 727 994

PRZEPRASZAMY ZA  UTRUDNIENIA

Skip to content