MZWiK w Strzelcach Wielkich
zawiadamia

odbiorców SUW KARZEC

o planowym płukaniu sieci

wodociągowej w miejscowości

KARZEC

w dniu
 22.10.2021r

W całym tym okresie mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub pogorszenie jej jakości (mętność, barwa)

Nr tel. dyżurnego: 655 727 994

PRZEPRASZAMY ZA  UTRUDNIENIA

Skip to content