Dyrektor Biura Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 

ustanawia

4 maja 2021 roku dniem wolnym od pracy za 1 maja 2021 roku

Zarządzenie nr 3/2021

Skip to content