Dyrektor Biura Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 

ustanawia

24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy za 26 grudnia 2020 roku 

zarządzenie nr 5_2020

Skip to content