Wyłączenie wody Chwałkowo i Potarzyca

Wyłączenie wody Chwałkowo i Potarzyca

MIEJSCE: Chwałkowo i Potarzyca TERMIN: 24 września 2020 roku w godz. 9:00 – 13:30 Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich zawiadamia o planowym wyłączeniu wody w dniu 24 września 2020 roku w miejscowościach: Chwałkowo nr 60c-65/2 oraz w...
Wyłączenie wody Chwałkowo i Potarzyca

Wyłączenie wody

MIEJSCE: Chwałkowo TERMIN: 17 września 2020 roku w godz. 9:00 – 13:30 Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich zawiadamia o planowym wyłączeniu wody w dniu 17 września 2020 roku w miejscowościach: Chwałkowo z powodu prac na sieci...
Skip to content