Strzelce Wielkie, 25 czerwca 2020 r.

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
W STRZELCACH WIELKICH

Zatrudni pracownika na stanowisko: Konserwator Stacji Uzdatniania Wody

  SUW Wziąchów i Małgów

I. Nazwa i adres jednostki: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski.
Stanowisko: konserwator.

II. Zadania wykonywane na stanowisku:

 – utrzymanie ciągłości pracy SUW,

 – zapewnienie ciągłości dostaw wody w tym m.in.:

– sprawdzanie zasuw i hydrantów,

– usuwanie awarii,

– prace przy wymianie sieci i przyłączy.

– składanie bieżących i comiesięcznych raportów z zakresu pracy stacji

– dbałość o czystość i porządek na obiekcie i terenie wokół SUW

– dokonywanie odczytów wodomierzy z firm.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

– prawo jazdy kategorii B.

IV. Dodatkowe informacje:

– miejsce pracy: SUW Wziąchów i Małgów.

– praca w godzinach 7.00-15.00

– termin rozpoczęcia pracy: październik 2020r.

V. Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej,

– list motywacyjny,

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWiK w Strzelcach Wielkich

inż. Leszek Mikołajski

oferta pracy – konserwator SUW

 

Skip to content