MIEJSCE: Pępowo, ul. Słoneczna, Jędrzeja Dalekiego, gen. Umińskiego, ks. Płaczka

TERMIN: od 15 czerwca 2020 roku
planowany termin zakończenia prac: 15 lipca 2020 roku

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich zawiadamia o planowych na 15 czerwca 2020 roku pracach związanych z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Słonecznej w Pępowie. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że mogą występować chwilowe wyłączenia wody w rejonie ulic: Słoneczna, Jędrzeja Dalekiego, gen. Umińskiego oraz ks. Płaczka.

Ponadto informujemy, że bezpośrednio po zakończeniu prac może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację PRZEPRASZAMY!

Nr telefonu dyżurnego: 655 727 994

Skip to content