MIEJSCE: Krobia, ul. Kopernika

TERMIN: do 5 czerwca 2020 roku

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich zawiadamia o przerwach w dostawie wody w Krobi, ul. Kopernika z powodu trwajacych prac na sieci wodociągowej – wymiana przyłączy oraz przebudowa drogi.

Ponadto informujemy, że w trakcie wykonywanych prac oraz bezpośrednio po włączeniu wody może występować pogorszenie parametrów jakości wody w zakresie barwy i mętności. Za zaistniałą sytuację PRZEPRASZAMY!

Nr telefonu dyżurnego: 655 727 994

Skip to content